Financiele bijdrage

Criteria

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een stichting ten dienste van de volksgezondheid, in het bijzonder ten behoeve van Noord-Nederland. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een onafhankelijke regionale stichting en ondersteunt projecten die betrekking hebben op revalidatie en (re)integratie van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose.
Organisaties kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen voor eenmalige projecten of evenementen, als ook voor kleinschalige (pilot)projecten wetenschappelijk onderzoek.

Alvorens u een aanvraag gaat indienen, willen wij u vriendelijk verzoeken onze voorwaarden door te nemen. Deze voorwaarden zijn hier terug te vinden.

Bijdragen zijn beschikbaar gesteld voor:

 • Projecten op het gebied van sport en ontspanning voor gehandicapten
 • Patiëntenvoorlichting en onderwijs
 • Middelen die het verblijf in revalidatiecentra veraangenamen
 • Innovatieve projecten
 • Wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering van revalidatiezorg

Doelgroep: Non-profitorganisaties.
Regio: Groningen, Friesland en Drenthe.

De bijdrage voor projecten of activiteiten dient aanvullend te zijn en niet vanuit het eigen budget te financieren.
De aanvraag bevat een projectplan met een omschrijving van het project, een tijdplanning, een begroting en dekkingsplan met toelichting.

De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. De bijdrage kan in de vorm van een gift of als garantstelling worden gegeven.

Beoordelingsprocedure

Na ontvangst van de digitale aanvraag ontvangt u automatisch bericht. De aanvraag wordt behandeld in een van de eerstvolgende vergaderingen van het bestuur van de stichting Beatrixoord Noord-Nederland. U ontvangt per mail bericht of wij de aanvraag honoreren.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een financiële bijdrage wordt bij voorkeur digitaal ingediend.

Naar het digitale aanvraagformulier

Mocht u, bijvoorbeeld door een groot aantal bijlagen, liever de aanvraag via de post doen, dan biedt Stichting Beatrixoord ook deze mogelijkheid.

Naar de invulinstructies voor een aanvraag via de post

Voor het per post aanvragen van een financiële bijdrage volgt u onderstaande instructies:

 1. Download het aanvraagformulier hier.
  Vul het aanvraagformulier volledig in en print het uit.
  Dit formulier moet door (een) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van uw organisatie worden ondertekend, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur. Maak een extra print of een kopie voor uzelf.
 2. Verstuur het ingevulde aanvraagformulier met eventueel begeleidende brief en bijlagen op naar Het bestuur van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.
  p/a Sylviuslaan 6, 9728 NS Groningen

 

Wetenschappelijke publicatie

Criteria

Onderzoek dat voor subsidiëring in aanmerking komt, dient betrekking te hebben op de revalidatie van motorisch gehandicap­ten en chronisch ieken of de behandeling van tuberculosepatiënten. Daarbij heeft onderzoek gericht op het zichtbaar maken van de effecten van (be-)hande­len prioriteit.

Onderzoeksvoorstellen, in het bijzonder patiëntgebonden onderzoek, kunnen slechts worden uitgevoerd, nadat deze zijn getoetst door een medisch-ethische commissie. Subsidieaanvragen komen voor beoordeling in aanmerking, indien het onder­zoeksvoor­stel tenminste de volgende onderdelen bevat:

 • inleiding met onder meer een verwijzing naar relevante literatuur;
 • beschrijving van de onderzoeksvraag;
 • samenwerking met anderen;
 • onderzoekslijn;
 • beschrijving van het plan van aanpak;
 • tijdsfase­ring;
 • gespecificeerde totale begroting;
 • deel van de kosten waarvoor bij de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland subsidie wordt gevraagd.

Rekening houdend met de omvang van fonds (± € 30.000,- per jaar) zullen subsidies vooralsnog worden gericht op de volgende typen onderzoeksprojecten:

 1. onderzoek met een niet te lange looptijd ( tot ± één jaar);
 2. voorbereidend onderzoek, dat vooraf gaat aan een grootschaliger onder­zoek en dat dient ter verduidelijking van de onderzoeksvraag en ter voorbereiding van de onderzoeksaanpak;
 3. reisstipendia en onderzoek waarbij voor kortere tijd een verblijf in het buitenland noodzakelijk of gewenst is.

De verantwoordelijke projectleider van het aangevraagde onderzoek dient over voldoende onderzoekservaring te beschikken. Onderzoekers kunnen zijn: medici, AIO’s, paramedici, researchverpleegkundigen e.d.

Download hier de uitgebreide voorwaarden als PDF

Beoordelingsprocedure en doorlooptijd

Gedurende het gehele jaar kunnen aanvragen worden ingediend, echter wordt er door de Wetenschappelijke Commissie 2x per jaar een vergadering belegd. Namelijk medio april/mei en medio oktober/november. In verband met de doorlooptijd voor het behandelen van de aanvragen, zowel door de Wetenschappelijke Commissie als ook door het bestuur van Stichting Beatrixoord worden termijnen om een aanvraag in te dienen strakker gesteld.
Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 april en 1 oktober te worden ingediend.
Aanvragen die na de gestelde data binnenkomen worden pas per eerst volgende datum in behandeling genomen.

Na ontvangst van de digitale aanvraag ontvangt u automatisch bericht.
De aanvraag wordt eerst behandeld door de Wetenschappelijke Commissie waarna advies wordt uitgebracht in een van de eerstvolgende vergaderingen van het bestuur van de stichting Beatrixoord Noord-Nederland. Eventueel wordt u genodigd om uw aanvraag mondeling toe te lichten.

U ontvangt uiteindelijk per mail bericht of wij de aanvraag honoreren.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor een financiële bijdrage dient in de Nederlandse taal en bij voorkeur digitaal te worden ingediend.

Naar het digitale aanvraagformulier

Aanvraag subsidie wetenschappelijk onderzoek

Stap 1: Download het aanvraagformulier (Word-document) hier
Stap 2: Vul het Word-document in en bewaar deze op uw computer
Stap 3: Verstuur het Word-document m.b.v. onderstaand formulier
 • Wetenschappelijk onderzoek

 • Geaccepteerde bestandstypen: doc, docx.
  Bovenaan dit formulier kunt u het Word document downloaden. Deze vult u volledig in en voegt u als bijlage toe aan dit formulier door op de knop 'Bestand kiezen' te drukken.
 • Aanvullende bijlagen (optioneel)

 • Sleep je bestanden hier of
 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Mocht u, bijvoorbeeld door een groot aantal bijlagen, liever de aanvraag via de post doen, dan biedt Stichting Beatrixoord ook deze mogelijkheid.

Naar de invulinstructies voor een aanvraag via de post

Voor het per post aanvragen van een financiële bijdrage volgt u onderstaande instructies:

 1. Download het aanvraagformulier
 2. Vul het aanvraagformulier volledig in en print het uit.
  Dit formulier moet door (een) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van uw organisatie worden ondertekend, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur. Maak een extra print of een kopie voor uzelf.
 3. Verstuur het ingevulde aanvraagformulier met eventueel begeleidende brief op naar Het bestuur van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.
  p/a Sylviuslaan 6, 9728 NS Groningen