Donateur worden

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een onafhankelijke regionale instelling met een volledige rechtsbevoegdheid en wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Al onze middelen zijn afkomstig van particulieren, bedrijven en fondsen. Ook u kunt donateur worden van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.

Klik hier om donateur te worden

  • Informatie met betrekking tot de aanmelding

    Door het invullen van onderstaande gegevens wordt u opgenomen in ons donateursbestand. Jaarlijks ontvangt u een acceptgiro waarmee u uw bijdrage kunt overmaken.
  • Uw gegevens

Eenmalige of periodieke schenking

Naast het doen van een éénmalige schenking door overmaking van een bedrag op de bankrekening van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland (ING bank: NL80INGB0000918819 of ABN Amro bank: NL70ABNA0481100288) kunt u overgaan tot het doen van een periodieke schenking.

Uw schenking en de fiscus

Een eenmalige schenking kan alleen worden afgetrokken voor de Inkomstenbelasting als de schenking wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI). Voor gewone giften gelden bovendien een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. dat is 10 % van uw drempelinkomen.

Een periodieke schenking mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI (zoals de Stichting Beatrixsoord). Voordeel van de periodieke schenking is dat er geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag geldt.

Vanaf 1 januari 2014 is het vereiste van een notariële akte niet meer van toepassing, wel dient u zich te verbinden tot overmaking van een jaarlijks gelijk bedrag gedurende ten minste 5 jaar. Zodra de belastingsdienst een schenkingsovereenkomst voor een periodieke schenking heeft gepubliceerd op haar site zullen we deze schenkingsovereenkomst opnemen op deze website zodat u de schenkingsovereenkomst kunt downloaden.

vragen of meer weten?

Nalatenschap

Het is ook mogelijk de stichting via uw testament als erfgenaam te benoemen of een legaat na te laten.

Een nalatenschap en de fiscus

Steeds meer mensen regelen hun nalatenschap formeel door het opmaken van een testament. Een testament houdt rekening met de persoonlijke situatie en de voorkeur van de erflater en kan fiscaal voordeel opleveren. Bij het opmaken van uw testament kunt u ervoor kiezen de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland een legaat toe te kennen of onze stichting te benoemen tot (mede)erfgenaam.

Legaat

Een legaat is een bepaling in uw testament; het bestaat uit een vastgesteld geldbedrag of uit goederen die direct uit de nalatenschap aan een door u aangewezen organisatie of persoon toekomen. De grootte ervan is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. U kunt uw legaat doen toekomen aan de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland of aan een specifiek project van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. Over de projecten willen wij u graag meer informatie geven.

(Mede)Erfgenaam

In tegenstelling tot een legataris ontvangt een (mede)erfgenaam een een evenredig gedeelte van de nalatenschap. Een (mede)erfgenaam volgt de overledenen op in diens rechten en verplichtingen en is betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Vragen of meer weten?

Onze notaris beantwoord graag uw vragen en overlegt graag met u over uw wensen;

Groenewegen Notarissen
Mr. J. Dolstra
dolstra@groenewegennotarissen.nl
tel: 0513-641791