Doelstelling

De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een goededoelen-organisatie en steunt projecten in Noord-Nederland voor mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose.
De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een voortzetting van de, in 1905 opgerichte, “Vereniging tot oprichting en exploitatie van een Friesch volkssanatorium”. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar statutaire zetel in de gemeente Haren en heeft haar kantooradres in Groningen.

De stichting verstrekt financiële middelen en/of kennis ten behoeve van projecten, particuliere initiatieven of wetenschappelijke onderzoeken, die bijdragen aan die revalidatie en re-integratie van de doelgroep. Het betreft projecten en onderzoeksaanvragen in Groningen, Friesland of Drenthe die niet of nog niet uit het gezondheidszorgbudget kunnen worden gefinancierd.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De statuten van de stichting Beatrixoord kunnen hier worden gedownload.

Organisatie

Het stichtingsbestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid. De bestuursleden vervullen deze functie als een niet bezoldigde functie. Het bestuur heeft AaaBee Accountants te Groningen belast met het secretariaat van de stichting welk accountantskantoor uitvoering geeft aan het beleid. De stichting heeft een aantal adviescommissies, te weten de Beleggingsadviescommissie en de Adviescommissie Wetenschappelijk onderzoek. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden met een bestuurlijke, notariële, financiële dan wel medische achtergrond. De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied van de stichting.

De stichting heeft de status van Algemeen Nutbeogende Instelling (ANBI) en is op de website van de Belastingdienst opgenomen (www.belastingdienst.nl). De stichting Beatrixoord is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001507 en heeft als RSIN-nummer: 004806761

Bestuur van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

functie  woonplaats
Dhr. H. Leutscher, adviseur revalidatie bewegen en sport voorzitter Exloo
Mr. J. Dolstra, notaris secretaris Heerenveen
Dhr. W.G. de Munnik penningmeester Groningen
Prof. Dr. J.E. Degener, Hoogleraar Medische Microbiologie UMCG vice-voorzitter Smalle Ee
Drs. F.C.M. van Nispen, revalidatiearts lid Eelderwolde

Het Beleidsplan van de stichting Beatrixoord kan hier worden gedownload.

Historie

De historie van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland gaat terug tot 1905. Toen richtte een aantal vooraanstaande artsen en bestuurders de ‘Vereniging tot oprichting en exploitatie van een Friesch Volksanatorium’ op. Die vereniging bracht gelden bijeen waarmee in 1910 het ‘Friesch Volkssanatorium’ voor tbc-patienten te Joure wordt gesticht.
Het Friesch Volkssanatorium werd in 1910 gevestigd in Joure in de Friese State Heremastate, welk gebouw werd geschonken door de familie Vegelin van Claerbergen.
De locatie van het Friesch Volkssanatorium bleek echter niet heel geschikt voor het verplegen van de patiënten. Rust en frisse lucht zijn ver te zoeken. Het sanatorium staat op vochtige grond en naast een scheepswerf; naast chronische geluidsoverlast is er sprake van stank van nabijgelegen bedrijven als een olieslagerij, een timmerfabriek en een koffie- en tabakverwerkend bedrijf. Deze locatie komt de genezing niet ten goede.
In 1922 verhuist het sanatorium naar de bossen van Appelscha en gaat vanaf 1946 verder als Beatrixoord. In 1963 volgt de verhuizing naar Haren. In al die jaren zijn duizenden tuberculosepatiënten behandeld onder het motto ‘wat door mensenliefde gedragen wordt, houdt eeuwen stand’.

Toen in de loop der jaren het aantal tbc-patiënten daalde, werd Beatrixoord een revalidatiecentrum. Sinds 2001 maakt het deel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
AI die jaren is de Vereniging doorgegaan met het steunen van het werk en de patiënten van Beatrixoord, later uitgebreid tot alle revalidatiecentra in Noord-Nederland. In 2002 werd de vereniging omgezet in de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland.
De rechtsvorm mag dan veranderd zijn, de doelstelling blijft hetzelfde: Stichting Beatrixoord Noord-Nederland ondersteunt projecten en initiatieven die de kwaliteit van de revalidatie en (re-)integratie bevorderen van mensen met een lichamelijke handicap, een chronische ziekte of tuberculose in Noord-Nederland.

Wapen

Het wapenschild van Stichting Beatrixoord verwijst naar de tuberculosebestrijding, de familie Vegelin van Claerbergen en drie provincies (Friesland, Groningen en Drenthe), waar de stichting werkzaam is. Het wapen is ontworpen door Gerlof Bontekoe en naar deze tijd gebracht door BWH Ontwerpers te Leeuwarden.

Wapen_Beatrixoord_Origineel       BEA_LOGO_CMYK

Jaarverslagen

Onze jaarverslagen zijn te downloaden als PDF-document.
Sinds het jaar 2021 (jaarverslag 2020) zijn wij als ANBI-stichting verplicht om tevens het standaardformulier te gebruiken van de Belastingdienst voor de publicatieplicht.
Het publicatie-formulier van de jaarrekening 2022 kunt u hier terug vinden.

2022 2021 2020 2019

Contact

Wilt u meer weten over ons werk, de projecten die wij steunen of de mogelijkheden ons te steunen? U kunt ons telefonisch bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
p/a Aaabee accountants
t.a.v. secretariaat
T: 050 317 67 09
beatrixoord@aaabee.nl
Postadres
Sylviuslaan 6
9728 NS Groningen

Bankrekening:
ING bank: NL80INGB0000918819