voorbeeld-3

Wetenschappelijk
onderzoek

De stichting steunt wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en tuberculose in Noord-Nederland door het geven van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden dat niet uit de reguliere budgetten kan worden betaald. Ook wordt een vaste bijdrage gegeven aan drukkosten van proefschriften.

  2016

 • Innovatieproj. Fysiek fitheid bij kinderen met DCD
 • Pilotstudie effecten van de looptraining op de GRAIL
 • Effecten van oefentherapie met Dynasplint Trimus System
 • 2015

 • Doorontwikkeling logopedie app voor de Ipad
 • Effecten van Lokomat trainingsparameters op spieractivatiepatroon
 • Golf als revalidatietherapie voor mensen met een beenprothese
 • Multicenterum observationeel longitudinaal cohortonderzoek
 • meer weergeven
Fietstraining-1

Revalidatie en
re-integratie

De stichting beoordeelt financiële verzoeken van diverse intra- en extramurale organisaties en projecten op het gebied van revalidatie en reïntegratie in Noord-Nederland. Zo werden in de afgelopen jaren verschillende projecten gefinancieerd;

  2016

 • Subsidie t.b.v. Armprothese
 • UMCG CIMT behandelkamp
 • 2015

 • Terugkomdag voor dwarsleaesiepatiënten
 • Treant Zorggroep Aanschaf 2 RaceRunners
13488183-meisje-met-verbonden-been-lopen-met-krukken-chirurgie-kantoor

Patiëntvoorlichting,
kennisoverdracht en
onderwijs

Het blijft belangrijk extra aandacht te geven aan voorlichting, kennisoverdracht en onderwijs op het gebied van tuberculose, revalidatie en reïntegratie. Zo is er geld gegeven voor:

  2016

 • Proefschrift M. Sturkenboom
 • Bijdrage afstudeerproject
 • Proefschrift B. van Holland
 • 2015

 • Sponsoring Boek 'revalidatie na beenamputatie'
 • Afstudeerproject klachten overbelasting arm na CVA
 • ISPO-congres L. Huinink
 • Proefschrift S. Romkema
 • meer weergeven
6899098-een-groep-van-gelukkige-kinderen-spelen-met-kleurrijke-ballonnen

Ontspanning en
recreatie

Het Rademaker-Ottenkampfonds is een fonds op naam van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. Uit de opbrengsten van dit fonds worden projecten gefinancierd, die gericht zijn op recreatie en ontspanningsactiviteiten voor Beatrixoord-patiënten, zoals Sinterklaas- en Kerstvieringen.

  2016

 • St Klaasviering TBC-afdeling
 • St Klaasviering Kinderrevalidatie
 • St Klaasviering Dwarslaesie en Neurorevalidatie
 • UMCG-CVR- St. Klaasviering
 • Skischoolkamp 2016 Kinderrevalidatie
 • Mytylschool, bijdrage voor buitenlandreis
 • meer weergeven
16397842-senior-vrouw-in-rolstoel-houdt-dienblad

Verbetering van
levensomstandigheden

De stichting Beatrixoord draagt bij aan organisaties en instellingen die het leven van revalidatiepatiënten willen verbeteren of veraangenamen.

  2016

 • Sailwise Aanschaf boten voor minder validen
 • Aanpassing interieur Brinkhuis
 • Aanleg kunstgrasveld voor mensen met een beperking
 • 2015

 • Noorderbrug, bijdrage inrichting
 • CIMT Training voor kinderen 8-12 jaar
voorbeeld-2

Sport- en
beweegactiviteiten

De stichting Beatrixoord draagt bij aan organisaties en instellingen die het leven van revalidatiepatienten willen verbeteren of veraangenamen. Zo zijn financiële bijdragen verstrekt aan:

  2016

 • Harm Wiegman jeugsportweekend
 • Revalidatie Friesland, sportloket
 • Zomerspelen Kinderrevalidatie
 • Bijdrage Huis voor de Sport
 • 2015

 • Top Spin Rolstoeltennistoernooi
 • Sport Fryslân, Rôlje foar Sport
 • meer weergeven
Prijsvraag voorbeeld

Prijs

De stichting Beatrixoord kent eens in de twee jaar aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage levert aan kennis en begrip voor chronische ziekten, revalidatie of tuberculose een prijs toe van tienduizend euro en een oorkonde.

U kunt bij de stichting kanditaten opgeven die naar uw mening in aanmerking komen voor toekenning van de Beatrixoord Prijs. Mailt u uw kandidaat voorzien van aanvullende informatie naar beatrixoord@aaabee.nl.
De inschrijving voor 2017 is weer geopend en heeft als sluitingsdatum 1 oktober 2017.

In 2015 De prijs voor 2015 is gegaan naar RTV Noord,voor de TV-serie:
“Beatrixoord: Vechten voor herstel”.

De prijs voor 2013 is gegaan naar Tineke Dirks, onderzoekster van het Universitair Medisch Centrum Groningen voor haar begeleidingsprogramma.

In 2011 is de prijs toegekend aan Paula Wijdenes en Olga van der Niet, ergotherapeuten, werkzaam bij het Centrum voor Revalidatie in Groningen.