voorbeeld-3

Wetenschappelijk
onderzoek

De stichting steunt wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte en tuberculose in Noord-Nederland door het geven van financiële bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden dat niet uit de reguliere budgetten kan worden betaald. Ook wordt een vaste bijdrage gegeven aan drukkosten van proefschriften.

  2013

 • Longitudinalevalidatie Dr. C.B.G. Maathuis
 • Innovatieproject. Fysiek fitheid bij kinderen met DCD( vervolg)
 • Effect van de behandeling op partners van patiënten
 • Meten van onrecht bij patiënten v.h. bewegingsapp.
 • De spieractiviteit van hemiplege CVA patiënten tijdens lopen
 • Biomechanische effecten van een proximale afwikkelingscorr.
 • Validiteit en reproduceerbaarheid v.d. aangepaste Short Questionnaire
 • Vervolg op vervolg : Diagnostiek van vermoeidheid na CVA 2008
 • 2012

 • Leefstijl coach voor COPD patiënten
 • Hand function of working pat. With ostearthritis
 • Overbelastingsklachten bij mensen met armamputatie
 • Pharmacokinetics and toxity of linozolid in MDR-TB patients.
 • Pharmacokinetic effect of clarithromycin on the AUC
 • Therapeutische eff. van Repetatieve Transcraniële Magnetische Stimulatie
 • meer weergeven
Fietstraining-1

Revalidatie en
re-integratie

De stichting beoordeelt financiële verzoeken van diverse intra- en extramurale organisaties en projecten op het gebied van revalidatie en reïntegratie in Noord-Nederland. Zo werden in de afgelopen jaren verschillende projecten gefinancieerd;

  2013

 • UMCG-CVR terugkomdag
 • Terugkomdag Amputatieteam
 • 2012

 • Het Brinkhuis een halfwayhuis waarin een revalidatiepatient na amputatie in enkele weken de gelegenheid krijgt om weer te leren wonen
 • Hortus in Haren het beter toegankelijk maken van de ingang voor gehandicapten
13488183-meisje-met-verbonden-been-lopen-met-krukken-chirurgie-kantoor

Patiëntvoorlichting,
kennisoverdracht en
onderwijs

Het blijft belangrijk extra aandacht te geven aan voorlichting, kennisoverdracht en onderwijs op het gebied van tuberculose, revalidatie en reïntegratie. Zo is er geld gegeven voor:

  2013

 • Proefschrift L. Fortington
 • Handboek Volwassen revalidatie JHB Geertzen
 • Proefschrift M. Bragaru
 • Sportloket -UMCG aanvraag vanuit 2010 Proefschrift
 • W. Jorritsma CVA congres A.C. Visser
 • Reisbijdrage SP van Rijn
 • Proefschrift Vu Dinh Hoa
 • Congres Zhdanova Proefschrift S. Sobhani
 • Reisbijdrage A. Elema
 • Proefschrift AE Jorna-Lakke
 • Proefschrift JEA Versch uren
 • Workshop CIMT
 • Proefschrift L.D. de Jong
 • 2012

 • Symposium Loughborough
 • meer weergeven
6899098-een-groep-van-gelukkige-kinderen-spelen-met-kleurrijke-ballonnen

Ontspanning en
recreatie

Het Rademaker-Ottenkampfonds is een fonds op naam van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland. Uit de opbrengsten van dit fonds worden projecten gefinancierd, die gericht zijn op recreatie en ontspanningsactiviteiten voor Beatrixoord-patiënten, zoals Sinterklaas- en Kerstvieringen.

  2013

 • St Klaasviering TBC-afdeling
 • St Klaasviering Kinderrevalidatie
 • St Klaasviering Dwarslaesie en Neurorevalidatie
 • UMCG-CVR- St. Klaasviering
 • UMCG-CyR Kunst & Inter.comm
 • Skischoolkamp 2013 Kinderrevalidatie
 • 2012

 • St. Klaas viering UMCG- neurorevalidatie
 • Kerstviering Afd. G
 • St. Klaasviering Dwarsleasieteam
 • St. Klaasviering TBC-afdeling
 • St. Klaasviering Kinderrevalidatie
 • meer weergeven
16397842-senior-vrouw-in-rolstoel-houdt-dienblad

Verbetering van
levensomstandigheden

De stichting Beatrixoord draagt bij aan organisaties en instellingen die het leven van revalidatiepatiënten willen verbeteren of veraangenamen.

  2013

 • CIMT behandelkamp - UMCG
 • Rolstoelpad Beesterzwaag
 • Stoerwinterweken
 • Welness ruimte Ikenheim Beetsterzwaag
 • 2012

 • CIMT behandelkamp - UMCG
 • Patiënt vriendelijk meubilair tuin-café
 • meer weergeven
voorbeeld-2

Sport- en
beweegactiviteiten

De stichting Beatrixoord draagt bij aan organisaties en instellingen die het leven van revalidatiepatienten willen verbeteren of veraangenamen. Zo zijn financiële bijdragen verstrekt aan:

  2013

 • Top Spin Rolstoeltennistoernooi
 • Astmafonds, beweegdag
 • UMCG-CVR- Op Roakeldais
 • 2012

 • Op Roakeldais voor rolstoeldansen
 • Astmafonds beweegdag
 • Nelly Cooman Games
 • HSVB Rolstoelbasketbal
 • meer weergeven
Prijsvraag voorbeeld

Prijs

De stichting Beatrixoord kent eens in de twee jaar aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage levert aan kennis en begrip voor chronische ziekten, revalidatie of tuberculose een prijs toe van tienduizend euro en een oorkonde.

U kunt bij de stichting kanditaten opgeven die naar uw mening in aanmerking komen voor toekenning van de Beatrixoord Prijs. Mailt u uw kandidaat voorzien van aanvullende informatie naar beatrixoord@aaabee.nl.

In 2011 is de prijs toegekend aan Paula Wijdenes en Olga van der Niet, ergotherapeuten, werkzaam bij het Centrum voor Revalidatie in Groningen.

De prijs voor 2013 is gegaan naar Tineke Dirks, onderzoekster van het Universitair Medisch Centrum Groningen voor haar begeleidingsprogramma.